Het maandelijkse nieuws van het wijkplatform Limbrichterveld komt via de Nieuwsflits. Hierin werken samen met wijkplatform Hoogveld. Wilt U deze nieuwsflits digitaal ontvangen, meld U dan aan en schrijf U in linksonder van deze pagina.

Inmiddels bestaat het wijkplatform weer uit 7 actieve personen uit de wijk. Maar het zou wenselijk zijn dat meer mensen uit de verschillende hoeken van onze wijk deelnamen aan het platform, om mee te werken aan de leefbaarheid, veiligheid en meer informatie voor ons wooncomfort.

Onze wijk is een drukke wijk, vooral wat betreft het verkeer. De Limbrichterweg en Tunnelstraat zijn een doorgang naar en vanuit de stad. De rotonde bij Trevianum is in de ochtend en in de namiddag zeer druk. Er staan files aan beide kanten, die onder meer ontstaan door de komende en vertrekken­de leerlingen, per fiets en te voet. Bij slecht weer wordt dit verergerd door de vele ouders die hun zoon/dochter met de auto brengen. Hierdoor ontstaan vaak hachelijke situaties, die door vrachtwa­gens naar en van het handelsterrein nog erger worden

Gelukkig gebeuren er nauwelijks ongelukken.

In de namiddag wordt de drukte veroorzaakt doordat vele werkenden naar huis gaan alsook de scho­lieren per fiets of afgehaald door ouders.

De leerlingen van Trevianum alsook die van Leeuwenborgh gaan tijdens de pauzes naar het winkel­centrum en laten daar, maar ook onderweg nogal wat afval achter, niet alleen op straat, maar ook in de voortuintjes. Tijdens de pauzes, en tussenuren bevolken zij ook de speeltuintjes tussen de Fazant­straat en de Koekoekstraat en tussen de Lynestraat en Ridgewaystraat en laten hier nogal wat rom­mel na.

Wat betreft de ontwikkelingen van de vestiging van het Da Capo college in onze wijk, aan de Havikstraat in het voormalige gebouw van de Hogeschool Zuyd, zullen wij op de voet blijven volgen. De eerste gesprekken met de gemeente, bestuur van het Da Capo college en de architect zijn al geweest. We hebben daar al enige aandachtpunten kunnen neerleggen.

Wij zijn blij dat we ons hebben kunnen aansluiten bij de nieuwsflits van Hoogveld. Wil u deze Nieuwsflits digitaal ontvangen, schrijf u dan in via de link aan de linkerzijde op deze pagina.