Er is weinig nieuws dat wij als wijkplatform te melden hebben. Niet dat er geen ontwikkelingen zijn, maar wij zijn met een te kleine groep, drie personen, dus te weinig antennes onze wijk.

Het zou wenselijk zijn dat meer mensen uit de verschillende hoeken van onze wijk deelnamen aan het platform, om mee te werken aan de leefbaarheid en veiligheid en meer informatie.

Onze wijk is een drukke wijk, vooral wat betreft het verkeer. De Limbrichterweg en Tunnelstraat zijn een doorgang naar en vanuit de stad. De rotonde bij Trevianum is in de ochtend en in de namiddag zeer druk. Er staan files aan beide kanten, die onder meer ontstaan door de komende en vertrekken­de leerlingen, per fiets en te voet. Bij slecht weer wordt dit verergerd door de vele ouders die hun zoon/dochter met de auto brengen. Hierdoor ontstaan vaak hachelijke situaties, die door vrachtwa­gens naar en van het handelsterrein nog erger worden

Gelukkig gebeuren er nauwelijks ongelukken.

In de namiddag wordt de drukte veroorzaakt doordat vele werkenden naar huis gaan alsook de scho­lieren per fiets of afgehaald door ouders.

De leerlingen van Trevianum alsook die van Leeuwenborgh gaan tijdens de pauzes naar het winkel­centrum en laten daar, maar ook onderweg nogal wat afval achter, niet alleen op straat, maar ook in de voortuintjes. Tijdens de pauzes, en tussenuren bevolken zij ook de speeltuintjes tussen de Fazant­straat en de Koekoekstraat en tussen de Lynestraat en Ridgewaystraat en laten hier nogal wat rom­mel na.

Er wordt gewerkt aan Het Groene Net. Dit heeft tot extra verkeersoverlast gezorgd door werkzaam­heden aan de Lupinestraat en Klaverstraat alsook aan de Eisenhowerstraat en Bradleystraat. Deze werkzaamheden zijn gelukkig grotendeels afgerond.

Echter bij de tunnel tussen Montgommerystraat en Cavalleriestraat is men door omstandigheden niet op tijd gereed gekomen. De firma Hak is  bij de werkzaamheden in de grond zaken tegengeko­men die niet voorzien waren en waardoor extra materialen moesten worden besteld. Het gaat zeker tot 24 februari duren voordat de tunnel weer geheel open is. Men tracht wel het voetpad in de tun­nel weer bereikbaar te maken.

Door de afsluiting van deze tunnel wordt het verkeer op de Limbrichterweg en de rotonde extra be­last, daar vele bewoners  nu via de randweg hun wijk moeten verlaten of bereiken.

De verkeerslichten bij de tunnel aan de Tunnelstraat en Elizabeth van Bar straat veroorzaken ook files op de Tunnelstraat, die weer problemen opleveren voor het verkeer dat komt van Hoogveld via de Montgommerystraat.

Wat betreft de vestiging van het Da Capo college in onze wijk, aan de Havikstraat in het voormalige gebouw van de Hogeschool Zuyd hebben wij van de gemeente vernomen dat er financiële proble­men zijn waardoor de oorspronkelijke datum niet wordt gehaald. Er wordt naar een oplossing ge­zocht samen met de gemeente.

Wij zijn blij dat we ons hebben kunnen aansluiten bij de nieuwsflits van Hoogveld. Wil u deze Nieuwsflits digitaal ontvangen, schrijf u dan in via de link links op deze pagina.